BBQ Kosher


Chorizo/sausage
Chorizo/sausage
Churrasco/ BBQ
Churrasco/ BBQ
Merguez
Merguez
Tira Argentina
Tira Argentina
Pinchitos de ternera
Pinchitos de ternera
Hamburguesa/ Hamburguer
Hamburguesa/ Hamburguer
Keftas
Keftas